Nytt lag for 2007-spillere starter å trene tirsdag 5. november

Vi er i gang med nytt lag! På informasjonsmøtet for førsteklassingene møtte ni spillere og foreldre. Nå starter 2007-laget med treningene sine, - på tirsdager på Haukåsen skole kl. 18.00. Første gang: Tirsdag 5. november. Vel møtt alle som har lyst til å trene med 2007-laget.

Det nye laget for førsteklassingene ved Trosterud og Lutvann skoler fikk en bra start med informasjonsmøtet 30. oktober. Ni interesserte gutter møtte, sammen med mamma eller pappa. Gutta spilte fotball med Efrem som trener, mens foreldrene fikk informasjon fra fotballstyret ved Dag. De viktigste punktene som det ble informert om, finner du på skrivet som du kan laste ned her: Her finner du mer informasjon om det nye laget. 

Haugerud Fotball er en foreldredrevet klubb, der det er frivillige fra spillernes familier som tar ansvar for å drive sine respektive lag. Hos oss er det mange som gjør en slik innsats, men det er ingen som får betalt. Vi bruker av vår egen tid og eget engasjement fordi vi ønsker at barn og unge på Haugerud skal ha et godt og trygt fritidstilbud.

Vi har allerede en pappa som har sagt seg villig til å være trener; Muhamet Lusnjani som har en førsteklassing som vil være med på laget og som går på Trosterud skole. På informasjonsmøtet meldte det seg allerede to-tre andre pappaer som vil være med som hjelpetrenere. Det neste blir å finne en lagleder som kan seg av litt av “papirarbeidet” rundt 2007-laget. I neste runde skal vi snakke om hvordan alle foreldre kan bidra til å støtte opp rundt laget.

Har du et barn som kan ha lyst til å spille på det nye 2006-laget vårt? Vi tar med både jenter og gutter. I så fall er det bare å møte opp på treningene på tirsdager på Haukåsen skole kl. 18.00 til 19.30. Kom gjerne femten minutter før; det tar litt tid å få av seg ytterklærne og være klar med kortbukse, innesko og leggskinner. Treningene starter presis klokka seks.

Barna meldes inn som medlemmer i klubben ved å fylle ut denne medlemsblanketten. Ta den med på første trening og levér slippen der. Siden blir spillerne registrert som medlemmer i Haugerud Fotball, og de får en faktura på kontingenten på 300 kroner i posten. Dette er kontingenten for 2013.

Spørsmål om 2007-laget kan tas opp med trener Muhamet på treningene eller sendes på e-post til dagend@online.no