Nytt lag for 6-åringer

Det blir mulighet for 6-åringer i september. Meld din interesse allerede nå.

Haugerud Fotball starter hver høst nye fotballag for de førsteklassingene ved Trosterud og Lutvann skoler. Denne gangen gjelder det spillere som er født i 2006.

Prøvetrening – info kommer i ranselposten
Litt ut i september vil vi dele ut invitasjoner til førsteklassingene. I første omgang inviterer vi til et par ”prøvetreninger”. Da vil barna få være med på fotball-lek mens foreldrene får informasjon om Haugerud Fotball og hva det betyr å spille på et lag hos oss, både for barna og for foreldrene.

Foreldredrevet klubb
I løpet av disse to kveldene kan interesserte barn melde seg på til det nye laget. Samtidig må fotballstyret, sammen med foreldrene, finne fram til hvem som kan være lagleder og trener(e) for det nye laget. Haugerud Fotball er en foreldredrevet klubb, der det er frivillige fra spillernes familier som tar ansvar for å drive sine respektive lag.

Hos oss er det mange som gjør en slik innsats, men det er ingen som får betalt. Vi bruker av vår egen tid og eget engasjement fordi vi ønsker at barn og unge på Haugerud skal ha et godt og trygt fritidstilbud.

Kontakt
Har du et barn som kan ha lyst til å spille på det nye 2006-laget vårt? Vi tar med både jenter og gutter. I så fall kan dere enten vente til barna får invitasjon til de første kveldene, eller dere kan melde interesse ved å sende en e-post til dagend@online.no Da tar vi vare på navnene og sender ut informasjon når vi starter opp.