Øvelsesbank for Haugerud Fotball

Som bidrag til utvikling av treningsopplegget i Haugerud Fotball har vi valgt ut et sett med øvelser vi ønsker å prioritere i våre treningsopplegg. Ikke som en tvangstrøye – det finnes tusener av gode fotballøvelser – men som en mulighet og som en veiledning for trenerne.

Vi har tatt utgangspunkt i nettstedet Treningsøkta.no. Der ligger det hundrevis av øvelser som klubber og trenere kan velge blant, beskrevet med tekst, tegninger og videofilmer. Haugerud Fotball kan bruke Treningsøkta gratis, siden Fotballforbundet har kjøpt abonnement til alle klubber. 

Blant de mange mulighetene har vi valgt sju øvelser, – eller kanskje heller øvelsesgrupper. Hver av øvelsene kan nemlig varieres på veldig mange måter. De kan gjøres enkle eller vanskelige, alt etter spillernes alder og ferdigheter. Ved å bruke disse øvelsene som kjernen i treningsopplegget, vil spillerne bli vant med hva de skal gjøre, og vi kan bruke mindre tid på å forklare øvelser. Men mest av alt skal øvelsesbanken vår være en hjelp for nye trenere som kommer inn i fotballgruppa. Med utgangspunkt i øvelsesbanken kan de enkelt lage et treningsopplegg for nye lag og bruke øvelser som mange andre i klubben også kjenner.

G1999-treningInnenfor Treningsøkta har vi laget en egen “avdeling” for Haugerud Fotball. Der ligger de tingene vi har valgt å satse på, blant annet de sju «Haugerudøvelsene»:

  • Fire Haugerudmål
  • Haugerudboksen
  • Haugerudkrysset 
  • Haugerudpasningen 
  • Haugerudsirkelen  
  • Haugerudskuddet  
  • Haugerudslalom 

Her kan du laste ned et notat som viser de sju Haugerudøvelsene.

For å komme til vår avdeling i Treningsøkta, må man logge seg inn. Alle trenere og lagledere i Hagerud Fotball får brukeradgang ved å kontakte trenerkoordinator Ingve Opaker: ingveo@gmail.com 

Ingve er også den som har valgt ut øvelsene og kan hjelpe lagene med å sette opp en treningsplan med utgangspunkt i øvelsesbanken.

Hvert enkelt lag kan også opprette sin egen avdeling og legge ut sine spesielle treningsopplegg der. Dette gjør det enklere å dele ansvaret mellom flere trenere og ta over ansvaret om trenere skulle få forfall på kort varsel.


Vi har valgt sju øvelser, – eller kanskje heller øvelsesgrupper. Hver av øvelsene kan nemlig varieres på veldig mange måter. De kan gjøres enkle eller vanskelige, alt etter spillernes alder og ferdigheter.

Vi har valgt sju øvelser, – eller kanskje heller øvelsesgrupper. Hver av øvelsene kan nemlig varieres på veldig mange måter. De kan gjøres enkle eller vanskelige, alt etter spillernes alder og ferdigheter.