Overgang og prøvespill

Skal du bytte klubb og er 12 år eller eldre, må det lages en overgangssak, enten du vil komme til Haugerud IF eller bytte til en annen klubb enn vår. Her kan du lese hvordan du går fram.

Overgang til Haugerud IF

Hvis du er over 12 år og har spilt for en annen klubb, uansett hvor lenge det er siden, må det lages en overgangssak. Det vil si at du og Haugerud IF søker Oslo Fotballkrets om å få flyttedeg over til oss. En slik sak starter med at du fyller ut et “Samtykkeskjema” (sammen med en foresatt dersom du er under 18 år). Med skjemaet bekrefter du at du vil begynne i Haugerud IF Fotball.

Her kan du laste ned og skrive ut samtykkeskjemaet.

Det er noen numre i skjemaet som klubben kan fylle ut for deg.

Du leverer utfylt skjema til trener/lagleder eller sender skannet på e-post til dagend@online.no

Haugerud IF vil da sende skjemaet til din gamle klubb via FIKS og søke om overgang.

Fra Haugerud IF til en annen klubb

Skal du slutte i Haugerud IF og begynne i en annen klubb, f.eks. om du flytter, er det den nye klubben som er ansvarlig for å ordne søknad slik det er beskrevet ovenfor. Da vil vi få en søknad om overgang via FIKS. Den vil vi godkjenne – forutsatt at du har gjort opp for deg hos oss. Det vil i praksis si at du har betalt kontingent og treningsavgift og levert tilbake utstyr du måtte ha lånt. Alle klubber praktiserer denne regelen.

Prøvetrening hos Haugerud IF

Det er lov å prøve seg hos en annen klubb, f.eks. hos oss, for å se om man vil bytte klubb. Men dette skal gå skikkelig for seg! Haugerud IF følger reglene så godt vi kan, og vi “fisker” ikke spillere fra andre klubber. De som har lyst, får prøve seg hos oss. Noen lag har bare enkelte perioder da de tillater prøvespill, for å unngå for mye uro i spillergruppa i sesongen.

Hvis du vil prøvespille/trene hos oss, må du ha med en skriftlig bekreftelse fra din gamle klubb som gir deg lov til å prøve hos Haugerud IF.

Prøvetrening hos andre

Haugerudspillere som vil prøve seg i andre klubber, kan få en skriftlig bekreftelse til dette ved å kontakte dagend@online.no

Før vi skriver en tillatelse, vil alltid din trener/lagleder bli kontaktet først. Derfor bør du snakke med vedkommende – før du ber om skriftlig bekreftelse. Vi sier aldri nei til spillere som vil prøve lykken andre stsder, men det er ryddigst for alle parter at det er åpenhet rundt dette. Lagledere og trenere legger ned mye tid for å gi et godt tilbud til lagene og bør ha mest mulig forutsigbarhet om hvem som er med og ikke i fortsettelsen.

Her orienterer Akershus fotballkrets om reglene som gjelder.