Prioriteringer neste fem år

Det overordnede er å skape et bedre fotballmiljø som gjør at flere blir aktive spillere gjennom flere år. I femårsperioden vil vi prioritere disse områdene:

● Skape en felles treningskultur som følger spillerne opp gjennom barne- og ungdomsårene; dvs. at treninger i større grad skal standardiseres og strømlinjeformes 

● Systematisk skolering og utvikling av trenere

● Oppfølging av og støtte til trenere og lagledere for å skape et felles miljø for disse ressurspersonene

● Skaffe kvinnelige trenere til jentelagene og følge opp disse spesielt

● Utvikling av spillernes ferdigheter; fysisk, teknisk, taktisk og sosiale ferdigheter