Registrering i FIKS

Alle spillere i Haugerud Fotball som er fra 12 år og oppover, vil bli registrert i FIKS sammen med alle andre fotballspillere i Norge. FIKS er Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem.

Når man skriver under på medlemsblanketten, skriver man også under på at man kan bli registrert i FIKS (spillere som er 12 år og eldre). Man kan ikke spille seriekamper i Norge uten å stå i FIKS.

FIKS blir brukt til å melde på lagets tropp til hver kamp, lage dommerrapporter, registrere resultater osv. det er lagleder eller trener for hvert lag som administrerer FIKS. Fotballstyret har det overordnede ansvaret for FIKS i Haugerud IF og står for registrering av nye spillere, overgangssaker osv.

Deler av informasjonen som blir lagt inn i FIKS kan man finne igjen på www.fotball.no

Alle opplysninger om Haugerud IFs lag kan du finne her: https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=179