Rekruttering av trenere

Haugerud Fotball skal i fremtiden aktivt rekruttere trenere ved flere rekrutteringsprosesser

Klubben ønsker å rekruttere trenere i alle aldre. Vi tror at jo større spenn vi har på alder og
erfaring, jo stødigere står vi på trenersiden. Som idrettslag flest er vi avhengige av
foreldretrenere for å kunne opprettholde aktiviteten, men vi ønsker også å utvikle unge trenere
som ikke nødvendigvis har en relasjon til noen av utøverne på de respektive lagene. Klubben
har som mål å utvikle følgende rekrutteringsprosesser på trenersiden:
• «Unge trenere»-kurs. Et ettårig kurs der man skolerer seg som barne- og/eller ungdomstrener (For unge 16-23 år)
• Aktivt rekruttere seniorspillere til å bidra på de yngre lagene
• Rekruttere foreldre-trenere ved oppstart av nye lag