Rondos – Den ultimate øvelsen?

Mange har satt laget sitt i oppvarming ved bruk av det vi kaller for "firkant". Fire til seks spillere rundt en kvadratisk boks, og én til to spillere i midten som jager ballen som forsvarere. Men er dette en oppvarmingsøvelse, eller er det en viktig øvelse i treningshverdagen? 

Det var den nederlandske spilleren og treneren Johan Cruyff, som implementerte begrepet «rondos» som trener i Barcelona 1988-1996, ​​og han beskrev det på følgende måte: «Alt som foregår i en kamp, ​​unntatt skudd, kan du gjøre innen en rondos.»

 

Definisjon

Rondos er et fellesbegrep (def. som firkant wikipedia) for treningsaktiviteter som foregår innenfor avgrenset tilmålt område, kvadrat eller rektangel. Her skilles det klart mellom ulike temaer man skal trene på,  noen av dem kan være:

  • Det ene er kamprelaterte rondos/ posisjoneringsspill  med vekt på relasjon, struktur og samhandling i laget, handlingsvalg og utførelse (teknikk)
  • Det andre er å utvikle  individuelle ferdigheter som ballkontroll/ballbesittelse, pasningsferdighet, orientering,  begvegelse/posisjonering, gjøre seg spillbar, handlingsvalg og utførelse (teknikk)

Om vi følger denne definisjonen ser vi allerede her at det er mange ferdigheter man kan trene på inne i en Rondo, og det samtidig:

– Pasningsferdighet/teknikk
– Ballkontroll
– Orientering – Hvor er ballen og hvor er motstander?
– Bevegelse/Posisjonering – Hvor bør jeg bevege meg for å bli spillbar? Hvilken kroppsposisjon bør jeg ha for et godt mottak, og samtidig ha gode pasningsvilkår videre?
– Samhandling og relasjoner – Hva bør jeg gjøre for at lagkameraten min skal få best mulig pasningsvilkår?

Bare på disse få punktene ser vi at spillerne både får trent på taktiske og tekniske ferdigheter inni en Rondo-øvelse.

Teknisk

De tekniske ferdighetene vil forbedres da en rondo involverer langt flere touch enn i mange andre øvelser. I en vanlig 11`er kamp toucher spillere ballen mellom 20 og 40 ganger. Om man ser på for eksempel Bruno Fernandes i Manchester United har han rundt 55 pasninger pr kamp. Dette antallet kan du nå i løpet av fem minutter i en rondo. Det er viktig at man varierer mellom å bruke én-, to- og tre touch.

  1. Touch gjør at man forbedrer pasningsteknikk
  2. Touch forbedrer mottak/medtak
  3. Touch gir spillerne flere touch på ballen, og muligheten for å øve på vendinger og andre tekniske ferdigheter med ball.

Taktisk

Det taktiske er viktig å fokusere på i en rondo. Mange trenere setter opp en firkant og lar spillere spille ballen til hverandre uten å coache det taktiske aspektet. For deg som trener blir det her viktig å aktivt gå inn å coache på:
– Orientering før man mottar ball (Hvor er motstander og medspillere, og hvordan er de posisjonert ved en eventuell pasning fra meg om jeg mottar ball?)
– Kroppsstilling ved mottak/medtak (Står spilleren riktig for å motta ball?)
– Handlingsvalg (Hvorfor spiller du pasningen dit?)
– Samhandling (Hvor skal jeg bevege meg for å hjelpe lagkameraten min best mulig?)

Eksempel


Coache forsvarende spillere

Vi har nå forklart mye om hvordan man kan coache det ballbesittende laget i en rondo, men det er vel så viktig å fokusere på de forsvarende spillerne. Du som trener kan coache på følgende ting på de forsvarende spillerne:
– Vinkel på press (Hvordan skal vi presse for å få ballfører til å spille der vi leder dem?)
– Posisjonering på andreforsvarer (Hvordan bør jeg som andreforsvarer stå i forhold til presset til førsteforsvarer?)
– Press med to spillere (Hvordan presser vi sammen for å skape problemer for ballbesittende lag?)

Det er viktig å huske på at de tekniske og taktiske ferdighetene henger sammen. Om du som trener legger inn tøffere tekniske vilkår (begrensninger på antall touch, mindre plass etc) vil spillerne måtte foreta taktiske handlingsvalg raskere. En begrensning fra to til én touch vil ikke bare kreve at spilleren må bli bedre på førstetouch, men også være i stand til å vurdere et pasningsalternativ raskere. Dette er viktig når du skal vurdere om du skal differensiere i øvelsen.

Differensiere Rondos

Som i alle gode øvelser er det enkelt å differensiere en rondo. Det er flere ulike måter å differensiere en helt “vanlig” rondo på, eller firkant om du vil. Du kan differensiere den med:
– Mindre firkant (Mindre rom å spille ballen i, og forsvarere kommer tettere oppi)
– Større firkant (Bildet til spillerne ligner mer på det de ser i kamp med større bane)
– Flere forsvarere i midten (Spillerne får press på seg fortere og oftere)

Når spillerne begynner å beherske de enkle differensieringene er det enkelt å videreutvikle den “vanlige” rondoen til å innholde enda mer fotballspesifikt innhold. Man trenger ikke alltid å ha en firkant, men man kan også lage andre vinkler for spillerne med “diamantbokser”, sirkler, eller flere ulike bokser i samme øvelse. For forsvarende spillere kan dere endre vilkårene fra at de får poeng for å sparke bort ballen til at de nå må ha kontroll på ballen før de får poeng. Dette øker kravene til forsvarsspillerne betraktelig.

Eksempel på ny Rondo

 

Oppsummering

Uavhengig om du bruker rondo/firkant i treningshverdagen eller ikke håper jeg her du har funnet inspirasjon til å begynne med rondos i treningshverdagen, eller videreutvikle de rondoene du allerede bruker i treningshverdagen. Om du ønsker å lese mer om Rondo anbefaler jeg følgende linker:

The allure of the rondo

El Rondo – More than a Training Drill. Part 2.

 Et dykk inn i rondoens filosofi

God lesning og lykke til på feltet!