Skolering av lagledere

Laglederne spiller en viktig i rolle driften av fotballagene våre ved å ta seg av de administrative rutinene som må følges opp. Dette avlaster trenerne slik at disse kan konsentrere seg om de
fotballfaglige oppgavene. Det gjennomføres kortkurs for lagledere hvert halvår eller ved behov der de får innføring i de viktigste rutinene som en lagleder skal følge opp:
● Medlemsregistrering og avgifter
● Bruk av FIKS-registeret (for spillere fra 12 år og oppover)
● Administrering av lagets kamper, inkl. bruk av Spond
● Klubbens sportsplan
● Rutiner rundt økonomi, utstyr til lagene, politiattester, lagkasser, dugnader osv.
● Foreldrekontakt
● Sosiale tilbud til lagene

Et medlem av fotballrådet skal ha ansvar for oppfølging av laglederne spesielt