Slik blir du medlem i Haugerud Fotball

I Haugerud Fotball er vi over 300 medlemmer. De fleste er aktive spillere på lagene våre, men vi har også støttemedlemmer. Vi tar gjerne imot flere medlemmer! Her kan du lese om hvordan du blir medlem og hvilke regler som gjelder.

Vi ønsker velkommen til å bli medlem i Haugerud IF Fotball! Alle kan bli medlem; både barn, ungdom og voksne. De fleste medlemmene er aktive spillere på lagene våre, men vi tar også gjerne i mot støttemedlemmer som ikke ønsker spille aktivt selv, bare støtte klubben. Nedenfor kan du lese om hvordan man blir medlem hos oss.

Haugerud Fotball er en breddeklubb. Vi ønsker å trekke flest mulig barn og unge inn i idrettsaktivitet her i nærmiljøet. Haugerud IF Fotball er en av de heldigere klubbene, i og med at vi drifter egen kunstgressbane etter avtale med Oslo kommune; Haugerudbanen. Dette er kunstgressbanen som ligger bak Trosterud og Haugerud skoler. Flotte treningsforhold, året rundt. På vinteren trener en del av lagene også inne på skolene i nærmiljøet. Uansett; vi kan tilby trening nært ved der barn og unge bor. Trygt og praktisk, både for barn og foreldre. 

Fyll ut medlemsblanketten

Man blir medlem ved å fylle ut en medlemsblankett. Hvis man er under 18 år, skal også en foresatt skrive under. Blanketten skal vanligvis leveres til lagleder/trener. Men den kan også sendes til fotballgruppa: Haugerud Fotball, c/o Dag Endal, Stjernemyrvn. 24, 0673 Oslo eller som vedlegg til e-post til dagend@online.no Når vi mottar innmeldingsblanketten, blir du lagt inn i vårt medlemsregister. Så vil du få tilsendt krav på kontingent og fotballavgift (se nedenfor).

Medlemsblanketten kan du laste ned her.

Du kan også melde deg inn direlte via internett ved å fylle inn skjemaet nedenfor og klikke på “Send”. Innmeldingsblankett Haugerud Fotball

Hvis man er medlem av en annen idrettsklubb og står registrert som spiller i FIKS-systemet i Fotballforbundet, må det en overgangssak til. Les mer lengre nede i artikkelen.

Medlemskontingent og fotballavgift

  • Alle medklemmene i klubben betaler medlemskontingent, enten man er aktivt medlem eller støttemedlem. Krav om medlemskontingent sendes ut av klubben på begynnelsen av hvert år og gjelder for kalenderåret. Den er obligatorisk, og dekker blant annet forsikring av medlemmene. 300 kr. pr. år for alle medlemmer.
  • De som er aktive spillere i Fotballgruppa, betaler fotballavgift. Fotballgruppa sender ut krav rundt mars måned hvert år. Også denne avgiften følger kalenderåret. Hvis avgift ikke er betalt, vil spilleren miste retten til å delta på treninger og kamper. Fotballavgiften varierer i 2016 fra kr. 1.450 pr år for de yngste (sjuåringer) og opp til 1.850 for de eldste ungdommene. I 2016 er en flott Nike fotballshorts med HIF-profil inkludert i treningsavgiften. Se flere detaljer nedenfor.
  • Spillere som kommer til etter skolestart på høsten, betaler medlemskontingent pluss halv fotballavgift for det kalenderåret.

Haugerud Fotball er en av åtte grupper innenfor nærmiljøets eget idrettslag; Haugerud IF. De andre gruppene i HIF driver med trim, innebandy, cricket, orientering, håndball, tennis og badminton. Man blir medlem i selve klubben, og så kan man velge hvilken idrett – eller hvilke idretter – man vil drive aktivt med. Kontingent til klubben betaler man bare én gang pr. år, og da kan man delta i så mange grupper man vil. Men man må i tillegg betale den treningsavgiften som hver gruppe har bestemt.

Les mer om medlemskontingent og fotballavgift her.

Godkjenning til fotografering og registrering

Når man skriver under på medlemsblanketten, skriver man samtidig under på dette:

Ja, vi har lest Haugerud IF Fotballs klubbregler og er innforstått med at kontingenter og avgifter må betales i rett tid og at dugnader må deltas på om en spiller skal få være med på treninger og kamper. Jeg samtykker i at mitt eller mitt barns fornavn/etternavn og bilde kan brukes på nettsidene og i trykksaker til Haugerud IF, og at opplysningene utfylt her kan registreres elektronisk i FIKS.

Om et medlem ikke kan avbildes eller vises med navn i artikler eller registre, gir man beskjed om dette ved innmelding. Da finner vi en løsning sammen med barnets foresatte. 

Deltagelse på dugnadsarbeid

Haugerud Fotball er en foreldredrevet klubb. Alt som gjøres av lagledere, trenere, styremedlemmer og andre, skjer frivillig, uten betaling. Alle foreldre som melder sine barn inn i fotballgruppen, og innmeldte spillere over 18 år, forventes å stille opp på dugnadsarbeid i Haugerud IF Fotball eller lagets regi. Med dugnad menes kjøring til bortekamper, opprydding etter vinteråpen bane, kioskvakter, deltagelse på ulike arrangementer o.l.

Fotballavgift

Slik er fotballavgiften for de ulike aldersklassene i 2016:

Lag/aldersgruppe

Avgifter i 2016

7 år

1.450

8 år

1.500

9 år

1.550

10 år

1.600

11 år

1.650

12 år

1.700

13 år

1.750

 

 

14-16 år

1.850

Junior

 

7er menn/senior

 

 

Overgang fra andre klubber

Fotballforbundet har egne regler for innmelding i en fotballklubb dersom man fra før er medlem av og har spilt for en annen klubb. Da må det gjennomføres en overgangssak. Dette er formaliteter som må ordnes opp mellom spilleren, den nye klubben og spillernes gamle klubb. Her er hele regelverket for overganger i fotballen.

Hvis du skal melde deg inn i Haugerud Fotball, må du i så fall si fra om at du er medlem i en annen klubb. Da får du et skjema av lagleder/trener hos oss, som skal fylles ut. Du kan også laste ned skjemaet her.

Et utfylt skjema skal leveres til styreleder Dag Endal i Haugerud Fotball. Han vil registrere søknaden om overgang i Fotballforbundets register FIKS. Hvis alt er i orden med tidligere klubb (de må godkjenne søknaden elektronisk), går overgangen i orden på to-tre dager. Hvis du ikke har gjort opp med den tidligere klubben (skylder kontingent eller treningsavgift, ikke levert inn drakt osv), kan klubben si nei til overgang helt til du har ordnet opp.

Når søknaden om overgang til Haugerud Fotball er i orden, blir du registrert som medlem hos oss.