Slik blir fotballen i 2016!

Fotballen - dvs alle vi som deltar på en aller annen måte - skal ha to fokusområder i 2016: Å beskytte spillerne og å beskytte spillet og spillets idé. - Dommerne skal slå ned på alle usportsligheter. Fra forbundet har vi identifisert hvilke situasjoner dommerne skal være oppmerksomme på og hvordan de skal håndtere dem, sier dommersjef Terje Hauge i Norge Fotballforbund. - Dette skal våre lag følge opp, sier leder i Haugerud Fotball, Dag Endal. - Fordi vi alle vil tjene på det.

Norges Fotballforbund har nå hatt en gjennomgang av hvilke utfordringer og problemer som dommerne, og dermed hele fotballen, har. De har samlet sine råd i et dokument kalt “Retninglinjer 2016”, som nå er sendt ut til alle klubber og lag i hele Norge. – Retningslinjene er utformet som råd til dommerne, men de gjelder ikke bare for dommere, sier Haugerud Fotballs leder. Vi har ALLE et ansvar for å gjøre fotballspillet og fotballopplevelsene bedre; spillere, lagledere, trenere, klubbledere, foreldre og publikum.

Her kan du lese hvilke retningslinjer som gjelder for sesongen som snart starter. 

– Vi har to store fokusområder i 2016. Det ene har vi alltid hatt oppe og det er å beskytte spillerne. Det skal vi fortsette med. Det andre er å beskytte spillet, spillets intensjon og spillets idè. Da må vi ha fokus på alle usportsligheter. Dette har vi hatt før, men i år har vi valgt å løfte opp flere knagger som hjelper dommerne med å identifisere situasjoner og hvordan man håndterer det, sier dommersjef Terje Hauge til fotball.no.

Et av avsnittene i retningslinjene handler om usportslig oppførsel. Her ligger mange klare føringer:

5. Usportslig opptreden

I sesongen 2016 vil det være et økt fokus på usportslig opptreden. De senere sesongene har man sett en økende tendens til å undergrave dommernes autoritet.

–          Spillere som viser mangel på respekt for spillet og motstandere

–          Protester og forsøk på å påvirke dommerteamet

–          Mobbing av dommerteam

–          Spillere skal ikke røre ballen etter det er blåst

Advarsel må påregnes i følgende tilfeller:

–          Spillere som åpenbart protesterer mot avgjørelse ved ord eller handling

–          Gjentakende munnbruk og protester

–          Spillere som forsøker å lure dommer ved å filme

–          Spillere som forsøker å få dommer til å gi motstandere gule eller røde kort

–          Omringer dommer eller andre i dommerteamet

–          Spillere som oppsøker dommer fra distanse for å protestere

–          Spillere skal ikke røre ballen etter det er blåst!

–          Spillere som tar med ball eller sparker ball bort

–          Spillere som stiller seg opp foran ballen for å hindre rask igangsettelse

–          Spillere som søker opp frisparkstedet og stiller seg foran ballen

Disse forseelsene anses som usportslig og vil medføre advarsel (gult kort)

Ved scoring av mål er det kun spillere på forsvarende lag som kan hente ballen i mål. Dette for å hindre at det skal utvikle seg til dytting/masseansamling. Dommer er pålagt å legge til ekstra tid om forsvarende lag bruker unødvendig lang tid.