Slik bruker Haugerud Fotball pengene

Hvert år betaler spillerne i Haugerud fotball en fotballavgift, slik som i alle andre klubber. Lurer du på hva pengene brukes til? Hvor mye klubben bruker på et år? Og hvilke andre penger klubben har. Her får du vite.

Både utgifter, inntekter og resultat kan variere fra år til år, men 2022 var et ganske vanlig år – etter to unormale korona-år. Regnskapet for 2022 kan derfor være greit som illustrasjon.

Den samlede omsetningen var på nesten 950.000 kroner. Budsjetter for 2023 er omtrent like stort. Det vil si at fotballrådet i Haugerud IF må skaffe nesten en million kroner i løpet av et år for at barn, ungdom og voksne skal få drive med det de liker så godt; trene fotball og spille kamper. Dette er et stort ansvar.

Målet er at fotballregnskapet skal gå i balanse hvert år. Det vil si at alle inntekter skal brukes på fotballaktiviteten. Det er umulig å treffe helt nøyaktig, så noen år går vi et lite overskudd, andre år kan det bli et underskudd. I 2022 gikk vi 60.000 kroner i minus, og også i 2021 var det et underskudd. Det betyr at vi må tære på penger vi har spart opp – og sørge for at 2023 går med et overskudd.

Regnskaper nedenfor viser at i 2022 hadde vi tre store utgiftsposter; drift av Haugerudbanen (30% av utgiftene), serie- og cupspill (26%) og utstyr til lag og spillere (18%). Utgiftene til serie- og cupspill besto av påmeldingsavgifter, forsikringer og dommerutgifter.

For å finansiere aktiviteten hadde vi to store inntektskilder: Fotballavgiften (48%) og offentlige tilskudd/prosjektstøtte på til sammen 39%.

Det som ikke framgår av regnskapet, er alle gratistimene som fotballrådet, trenere og lagledere bruker på å organisere og administrere aktiviteten. Om disse timene omregnes til penger, kan vi anslå at verdien ville blitt kanskje et halvt årsbudsjett (rundt en halv million).

Ut fra dette har vi en tommelfingerregel at spillerne/foresatte betaler 1/3 av hva det koster å drive fotballgruppa, fotballrådet skaffer en tredel gjennom offentlig støtte og søknader, og at klubbens frivillige «betaler» den siste tredelen gjennom sitt gratisarbeid. Dette må være en god deal for spillere og foresatte!

Regnskapet for 2022 så slik ut:

Inntekter 2022

Beløp

Andel    i %
Salg

32664

4

Sponsing

25000

3

Offentlig støtte

265423

30

Grasrotandelen

43500

5

Fotballavgiften

427050

48

Inntekt Haugerudbanen

50619

6

Prosjektinntekter

36500

4

Andre inntekter

630

Totale inntekter

881386

Utgifter 2022

Beløp

Andel  i %
Serie- og cupspill

240853

26

Utstyr lag og spillere

171363

18

Trenerutvikling

21420

2

Tilstelninger

21314

2

Haugerudbanen

281146

30

Kontor og adm

19959

2

Lønn og honorarer

83140

9

Møter og kurs

11600

1

Kontingent NFF

15000

2

Gebyr krets og forbund

77645

8

Totalt utgifter

943440

Årsresultat

-62054