Slik er fotballforsikringen 2015

Alle som spiller fotball for Haugerud IF er forsikret gjennom Fotballforsikringen i Norges Fotballforbund - på visse vilkår. Alle ledere, trenere og dommere er også forsikret, om man er oppført i FIKS. Les mer om forsikringen og hvordan du skal forholde deg om du blir skadd.

Gjensidige Forsikring er Norges Fotballforbunds (NFF) s samarbeidspartner på Fotballforsikringen. All informasjon om Fotballforsikringen finner du her: http://www.fotballforsikring.no

Generelt

Fotballforsikringen 2015 gjelder fra og med 1. mars 2015 til og med 29.februar 2016. Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.

All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.

Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no 

Klikk her for informasjon om hva du gjør ved skade. 

Her kan du melde skade som har oppstått

Og her finner du fullstendige forsikringsvilkår

Forsikring av barn 0-12 år

Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen. Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.

Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år. Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).

Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Trenere, ledere og dommere

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Idrettens skadetelefon

Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund, og gjennom fotballforsikringen kan alle fotballspillere ringe Idrettens Skadetelefon 02033 for å få et kvalitetssikret og godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. Les mer om hva de kan hjelpe med ved å klikke her.

Her kan du laste ned brevet fra Fotballforbundet om Fotballforsikringen.