Sportsplan

Sportsplanen ble utarbeidet som et ledd i å heve den sportslige kvaliteten i Haugerud Fotball. Sportsplanen ble ferdig utviklet i dokumentform 21.05.2020 og skal være det veiledende dokumentet for alle lag i Haugerud Fotball frem til utgangen av 2021. På denne siden finner du sportsplanen i sin helhet i digital form.

Til høyre finner du menyen til sportsplanen. Flere av temaene har undermenyer som skal bidra til å gjøre sportsplanen mer oversiktlig og brukervennlig. Alle overskrifter er klikkbare og inneholder informasjon.

 

Spørsmål vedrørende sportsplanen kan rettes til:

Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez
Styreleder – Haugerud Fotball
Tlf: 91008666
E-post: thorodelgado@gmail.com