Dette er Haugerud Fotball

Haugerud Fotball skal være den foretrukne fotballklubben for barn og ungdom i området Haugerud, Trosterud og Lutvann. Vi er også åpne for spillere fra omkringliggende områder, men vi vil ikke konkurrere med våre naboklubber. Haugerud Fotball skal være en breddeklubb som skal ta vare på flest mulig lengst mulig. Men vi vil også legge til rette for at våre spillere samtidig deltar i andre idretter i klubben eller at de går over til andre idretter. De spillerne hos oss som blir så gode at de vokser ut av vårt tilbud, skal vi hjelpe videre hvis de ønsker å satse på en karriere.
Haugerud Fotball legger vekt på å ha et godt og nært samarbeidsforhold til våre naboklubber slik at vi hjelper hverandre og kan gjøre totaltilbudet best mulig for barn og unge, også gjennom fellestiltak der dette er mest hensiktsmessig. Haugerud Fotball skal samarbeide nært med skolene i nedslagsfeltet vårt, primært Haugerud, Trosterud og Lutvann, men også Skjønnhaug og Tveita når det er hensiktsmessig og ikke kommer i konflikt med naboklubbene våre. Haugerud Fotball skal ha et konstruktiv, nært og godt forhold til Oslo fotballkrets, følge opp
retningslinjer og planer derfra og gjennomføre kampene våre uten konflikter og regelbrudd som klubben og kretsen må rydde opp i. Men vi prioriterer det lokale arbeidet framfor å engasjere oss oppover i “idrettspyramiden”.