Kampavvikling

Kampene er høydepunktene for de fleste fotballspillere. Full innsats, blodig alvor, glimt i øyet. Det skal være en hyggelig opplevelse for våre spillere å spille kamp for Haugerud Fotball, enten vi vinner eller taper. Motstanderne skal også oppleve at det er hyggelig å spille mot oss, selv om vi satser alt på å vinne kamper. Dette stiller krav til våre lederes oppførsel før, under og etter kamper, men også til spillerne, foreldre og øvrige i heiagjengen og til hele arrangementet rundt kampene.

Retningslinjer for kampavvikling
● Når vi er hjemmelag, er det vi som ansvar for at banen er ryddig pen og at vårt hjemmepublikum oppfører seg fint.
● Vi skal ta i mot motstanderlag og dommere og hjelpe dem til rette i forkant av kampene.
● Vi gjennomfører et kort FairPlay-møte mellom ledere for begge lagene og dommer før kampen for å etablere en felles forståelse for at kampen bli en god opplevelse for alle parter.
● Våre spillere og lagledere/trenere skal hilse på motstanderlaget før kamp, så sant det er praktisk mulig.
● Vi anbefaler at lagene prøver å rekruttere foreldre som kampverter på hjemmekamper. Disse skal hjelpe våre trenere og lagledere, samt se til at gjester har det bra.
● Kampledelse: Våre lag skal ha én ansvarlig “kampleder”, som oftest er dette hovedtreneren. Kampleder har ansvar for å organisere laget før og under kampen, sette opp starttroppen, bestemme og forklare det taktiske opplegget, foreta bytter og gjøre andre justeringer underveis i kampen. Kampleder må gjerne rådføre seg med lagleder og andre trenere, men det skal ikke være tvil om hvem som er øverste ansvarlige for laget. Dette gjelder også i forhold til motstander og dommer.
● Bare spillerne i troppen og lagets trenere/lagleder skal oppholde seg i “teknisk sone”, enten den er merket opp eller ikke. På mindre baner der det ikke er merket opp teknisk sone, er det området rundt kampleder som teller som teknisk sone.
● Spillere som ikke er i troppen, foreldre, venner osv skal oppholde seg på motsatt side av spillere og lagledere. Oppstår det kontroverser underveis i en kamp med motstanders spillere eller ledere, skal våre ledere ta initiativ til at det blir ryddet opp i slikt der og da, evt. ved å be dommer stanse kampen og bruke en time-out til å snakke sammen. Om man likevel ikke klarer å løse en vanskelig situasjon, må lagleder ta kontakt med Fotballgruppas leder slik at vi sammen kan vurdere om vi må lage en skriftlig rapport til kretsen.