Trenerforum

Trenerforum skal være et samlingspunkt for alle våre trenere der de skal føle en oppbacking fra hverandre

Klubben arrangerer felles trenerforum for alle trenere 1 til 2 ganger i året. Her kan trenere
utveksle erfaringer på tvers av aldersgruppene, samt komme med ideer og synspunkter på
hvordan Haugerud IF Fotball kan bli enda bedre helhetlig. Trenerforumene vil som oftest ha et
tema der vi inviterer eksterne foredragsholdere som snakker om ulike temaer som trenerne
våre kan dra nytte av i treningshverdagen.