Tid for å betale treningsavgiften: Hva bruker Haugerud Fotball pengene til?

Det er tid for å betale kontingent og treningsavgift til Haugerud Fotball! Alle skal ha fått giro i posten eller på e-post. Pengene bruker vi til å lage gode fritdisaktiviteter for rundt 300 spillere, små og store, på Haugerud. Her kan du lese om hva pengene går til.

Det koster mye å drive Haugerud Fotball; – men det koster ikke mye for hver enkelt av oss!

I 2013 brukte vi 600.000 kroner på å lage gode fotballaktiviteter for barn og unge på Haugerudbanen. Dette var mulig fordi vi er forsiktige med pengene våre.  Men mest av alt fordi all innsats fra voksne – trenere, lagledere og styremedlemmer – bare er frivillig innsats! I Haugerud Fotball får vi ikke betalt for å bruke mange timer i uka på å organisere trening og kamper, for nettopp ditt barn og for deg.

Dermed blir det også billig  å være med hos oss for alle som er spillere. Det er ikke mange klubber i Oslo som kan tilby aktivitet for så lav kostnad som oss i Haugerud Fotball!

Desto viktigere blir det å få inn medlemskontingent og treningsavgift fra alle spillere. Når hver betaler litt, får vi til sammen råd til mye! Alle betaler kontingenten på 300 kroner i året. I tillegg betaler alle spillere fotballavgiften, fra 1.100 kroner i året for de yngste og opp til 1.700 kroner for voksne.

Noen lurer sikkert på hva som er hva og hva pengene går til. Det enkle svaret er: Pengene går til å lage gode fritidsaktiviteter for ditt barn og andre barn på Haugerud.

Hvis du vil se hva dette betyr i kroner og ører, kan du laste ned Fotballgruppas regnskap for 2013 her.

Banen på vinteren mars 300p.jpgFotballavgiften går direkte til Fotballgruppa. Den kreves inn én gang i året , rundt april/mai og er på fra 1.100 til 1.700 kroner alt etter alderen på spilleren. Det er disse pengene vi bruker til å drive alle aktivitetene. Det vil si til utgifter som drakter, baller, førstehjelpsutstyr, påmelding til cup’er og serier, forsikring av spillere, vedlikehold av Haugerudbanen, dommere, kurs for trenere, og om vinteren – brøyting av banen. Det å gi ditt og andre Haugerudbarn en brøytet, flott fotballbane hele vinteren, koster mange penger. Men samtidig er  dette veldig verdifullt for klubben og flott for spillerne våre.

Kontingenten til klubben er på 300 kroner og betales likt av alle medlemmer i Haugerud IF, uansett hvilken idretrt de er med på. Kravet blir sendt ut rundt februar hvert år. Alle som betaler denne, har forsikring i tilfeller skader oppstår under kamp eller trening, De som ikke betaler, er ikke forsikret – og skal heller ikke trene eller spille.

Samtidig er det slik at klubben vår får offentlig støtte pr. barne- og ungdomsspillere vi har. Denne regnes ut etter antall som har betalt klubbkontingenten. Dermed blir en innbetaling av kontingenten verdt mye mer for klubben enn bare de 300 kronene hver enkelt betaler.

Tusen takk til alle dere som har betalt for fotballtrening og –spill i 2014!

Takk til dere som finner fram giroen og betaler nå. Pengene går til et godt formål!

Hvis noen trenger nye fakturaer, send melding til kasserer; e-post toril@stoback.net eller sms til 901 94 978