Trenerkurs på Haugerud

Helga 7. og 8. november ble det gjennomført et trenerkurs på Haugerud i samarbeid med Oslo fotballkrets og med Haugerud Fotball som vertskap. Fokus: Trenerrollen i barnefotballen. Dette ble det siste kurset i fotballkretsen før aktiviteter for voksne stenges ned for noen uker.

I fotballen er første nivå i opplæring av trenere såkalte Grasrottrenerkurs. Fire kurs i alt; to med fokus på barnefotball og to for trenere i ungdomsfotballen. 7. og 8. november var 14 trenere fra seks klubber samlet på Haugerud skole og på Haugerudbanen for Grasrottrenerkurs 1. Det var flere påmeldte, men usikkerheten rundt koronasmitten og byrådets nedstenging av Oslo gjorde at det ble en del forfall i siste øyeblikk.

Men de som deltok, fikk en god gjennomgang av det å være barnetrener. Vi hadde to av fotballkretsens mest erfarne trenerveiledere som kursholdere, Knut Rød og Ole Veum. De gjennomgikk verdigrunnlaget for barnefotballen, klubbens og trenerens roller, prinsipper for trening av barn, planlegging av treningsøkter, tilpasning av øvelser til ulike ferdighetsnivåer og flere andre tema.

Fra Haugerud Fotball deltok Thomas Eng fra G2014, Espen Vikskjold fra J2011 og Amara-Emin Ben Slimen fra A-laget.

Kurset er bygd opp med e-læring før kursdagene og siden med teoriøkter i plenum før grupper av deltakere planlegger øvelser og gjennomfører disse ute på banen. Gjennomføringen blir kommentert både av de som legger opp øvelsene, de andre deltakerne og av kursinstruktørene. Dette gir utveksling av erfaring og god, praktisk læring.

Søndag stilte 2011-jentene i Haugerud Fotball sporty opp og var “forsøkskaniner”. Jentene fikk prøve seg på øvelser som kursdeltakerne hadde laget.