Trenerne i Haugerud Fotball

Klubben vil legge til rette for at trenere i klubben er best mulig rustet til å kunne ivareta klubbens sportslige utvikling slik den er skissert i denne planen, samt det sosiale aspektet rundt fotball som idrett. Å være trener i Haugerud Fotball skal samtidig gi noe tilbake til dem som tar slike verv.

Trenerne skal være drevet av et ønske om å skape gode og trygge fritidstilbud, ønske om å være et forbilde for barn og unge, så vel som å jobbe med fotballteknisk utvikling av klubbens gutter
og jenter. Trenere i Haugerud IF Fotball skal praktisere klubbens verdier i møte med dommere, motstandere og andre når man representerer klubben. Den som bærer klubbfargene og HIFlogoen er ikke bare en privatperson; man er alltid en ambassadør for klubben og skal opptre som dette.

Hva forventer klubben av en HIF-trener?
• Engasjement for å utvikle barn og unge som fotballspillere og samfunnsborgere
• Et brennende ønske om å bidra til lagfølelsen
• Ønske om å utvikle seg som trener ved å delta på trenerkurs og trenerforum
• Ønske om å bidra til et bedre sportslig produkt

Hva kan en HIF-trener forvente av klubben?
• Klubben har en rød tråd for den sportslige utviklingen i Haugerud Fotball
• Klubben motiverer til og gjennomfører trenerkurs og trenerforum
• Klubben legger til rette for erfaringsutveksling mellom trenere, lag og aldersgrupper internt
• Klubben har gode rutiner når lag og trenere går over fra barnefotball til ungdomsfotball
• En offensiv klubb som er åpen for nye ideer og innspill for å utvikle det sportslige produktet

Skolering av trenere
Haugerud IF ønsker å motivere trenere til å utvikle seg i henhold til NFFs skoleringsplan for trenere. Klubben vil legge til rette for at alle trenere som ønsker kursing, får det gjennom klubben. Klubben tar de kostnader som er tilknyttet trenerkursene til NFF.

Aldersgruppe 6-7 år
• Ingen krav om trenerkurs
• Ønskelig at man deltar på «Barnefotballkvelden»
• Ønskelig å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 1: Barnefotballkurset
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året
Aldersgruppe 8-9 år
• Ingen krav om trenerkurs
• Krav man deltar på «Barnefotballkvelden»
• Krav om å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 1: Barnefotballkurset
• Ønskelig å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året
Aldersgruppe 10-12 år
• Krav at man deltar på «Barnefotballkvelden»
• Krav om fullført NFF Grasrottrener, Delkurs 1: Barnefotballkurset
• Ønskelig å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet
• Ønskelig å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 3: Mot ungdom – Lengst mulig
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året
Aldersgruppe 13-14 år
• Krav om fullført NFF Grasrottrener, Delkurs 1: Barnefotballkurset
• Krav om å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet
• Ønskelig å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 3: Mot ungdom – Lengst mulig
• Ønskelig å delta på NFF Grasrottrener, Delkurs 4: Ungdom – lengst mulig – best mulig
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året
Aldersgruppe 15-17 år
• Krav om fullført alle moduler i Grasrottreneren (1-4)
• Ønskelig med UEFA B-lisens
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året
Junior
• Krav om erfaring i ungdomsfotballen
• Krav om fullført hele Grasrottreneren
• Ønskelig at man jobber aktivt mot å fullføre UEFA B-lisens
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året
Senior A-lag
• Lang erfaring i barne- og ungdomsfotballen
• Ønskelig at man jobber aktivt mot å fullføre UEFA B-lisens
• Krav om deltakelse på klubbens interne trenerforum 1 til 2 ganger i året