Trenervettregler

Treneren er den voksenpersonen som barn og unge i fotballen har oftest kontakt med. Det er derfor viktig at treneren er sitt ansvar bevisst og følger Haugerud Fotballs verdigrunnlag når personen utøver sin rolle. Glede - Mangfold - Forbilder skal være utgangspunktet for hvordan man ønsker å utøve sin rolle som trener og lagleder.

Alle trenere bør ha et bevisst forhold til Fair Play og sin egen påvirkningskraft. Derfor oppfordres alle trenere til å utøve Fair Play-tipsene:

1. Alle spillere er like mye verdt, og har det samme potensial for å ha det moro med fotball.

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under trening og kamp.
– Å tilrettelegge for riktig aktivitet er mye viktigere enn å gi mye instruksjon.
– Spill mye smålagsspill.
– Sørg for at alle får mange involveringer. Aldri kø!

3. Oppmuntre i medgang og motgang.

4. Tilrettelegg for et trygt miljø med aktiviteter som spillerne mestrer. Trygghet + Mestring = Trivsel

5. Bruk alle spillerne like mye i kamp. Opplevelse, lek og utvikling er mye viktigere enn resultat.

6. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.

7. Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god!
– Respekter avgjørelsene og bidra til at dommeren trives.

– Ta i mot og takk dommeren i forbindelse med alle kamper.
– Vær et forbilde for barna med tanke på adferd overfor dommeren.

8. Vis respekt for andre. Ikke røyk, bann eller vær aggressiv på sidelinja

9.Husk at du uansett er rollemodell – det er ditt valg om du vil være en god en.

10.Tenk på at det er barna som spiller fotball – ikke du.

11.Tap og vinn med samme sinn!