Utvikling av dommere

● Klubben skal hvert år ha klubbdommerkurs på ettervinteren slik at vi har en gruppe på 8-
10 ungdommer som skal dømme hjemmekamper for de yngre lagene. Klubbdommerne får
et symbolsk honorar på 150 kr for barnefotball og 200 kr for ungdomsfotball som dekkes av klubben.
● Klubben har som mål å ha tre-fire rekrutteringsdommere og kretsdommere i aktiv
tjeneste. De som får dommerkurs, må forplikte seg til å dømme for Haugerud Fotball i
minst to sesonger.