Velkommen til årsmøte i Haugerud fotball 19. mars!

Det er snart tid for årsmøte i fotballgruppa igjen: 19. mars kl. 18.00 på klubbhuset. Alle spillere, familier, ledere, trenere og venner av Haugerudfotballen er hjertelig velkomne.

Årsmøte i Fotballgruppa, Haugerud IF: Mandag 19. mars 2018 kl. 18.00 i Klubbhuset.

Fotballstyret i Haugerud IF inviterer til årsmøte med følgende forslag til saksliste:

 1. Godkjennelse av innkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av møtesekretær.
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 5. Årsberetning fotballgruppa 2017.
 6. Regnskap fotballgruppa 2017.
 7. Utviklingsplanen for Haugerud IF
 8. Fotballgruppa 2018 (orientering om planer for sesongen)
 9. Innsendte saker fra medlemmene
 10. Valg av nytt styre for Fotballgruppa
 11. Avslutning

Sakspapirer til møtet:

Årsmelding Haugerud Fotball 2017

Årsregnskap 2017 Haugerud Fotball mot budsjett

Resultatregnskap Haugerud Fotball 2017 – alle kontoer

Vi regner med at møtet varer litt over en times tid.

Om noen ønsker saker behandlet på årsmøtet, må disse være meldt inn seinest to uker før møtet, dvs. seinest 5. mars. Send til styreleder Dag Endal: dagend@online.no

Velkommen!

Med hilsen fra
Styret i Fotballgruppa Haugerud IF