Baneinndeling på Haugerudbanen

Da Haugerudbanen ble rehabilitert, ble den også merket opp på nytt i tråd med det nyeste merkeprogrammet som Fotballforbundet har fastsatt. Banen er full av røde, gule, hvite og blå merker. Disse viser hvordan man skal dele inn i 5er-, 7er-, 9er- og 11er-baner. Nedenfor ser du hvordan merkene skal brukes.

Slik ser merkene på banen ut:

Merkene på banen fra 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring av merkene:

Blått: To 9er-baner på tvers. Åpent felt på begge sider av midtstripa. Mål, «16-meter» og midtpunkt er markert med blå punkter.

Gult: Fire 7er-baner, to på langs av hver banehalvdel. Mål, «16-meter» og midtpunkt er markert med gule punkter. Banen går fra hvit kortlinje til blå linje på midten. To gule linjer på midten i hele banens lengde skiller banene med et åpent felt mellom.

Rødt: Åtte 5er-baner på tvers av banen. Kortlinjer: Hvit sidelinje og gul linje på midten. Linje på langsidene er enten hvit kortlinje eller blå midtlinje. Røde punkter markerer den andre sidelinja, midtpunktet og plassering av målene.

Hvitt: 11er-banen.

Følger man dette, blir banene plassert slik:

Baneinndeling med nye merker