Dette forventer vi oss av dere, gutter!

På spillermøtet 18. desember fikk 2001-laget klare meldinger fra ny trener Ibrar om hva han forventer seg av spillerne. Ibrar la vekt på lagbygging og disiplin nå fra starten, mer enn dribling, pasninger og skudd.

Dette er forventingene som Ibrar la fram for spillerne:

  • Møte opp på treningene, – hver gang man kan. Det er ved å trene sammen at vi blir et bedre lag, og da blir det morsommere for alle å være med. Det er lov å droppe treninger, men da skal man melde fra til Ibrar på sms. Gi en kort begrunnelse og meld fra i god tid. En sms fem minutter før trening – ”jeg kommer ikke” – holder ikke.  Dette handler om respekt både for medspillere og for treneren, som bruker flere kvelder i uka for å stille opp for laget og for gutta.
  • Vi noterer oppmøte på alle treninger og aktiviteter. De som stadig uteblir, og uten å melde forfall, mister spilletid i kampene. Det nytter ikke å komme ruslende til våren, dårlig trent, og regne med at man har ”fast plass på laget”.
  • De tre som har best oppmøte og vist best innstilling i vinter, får en premie.
  • Vær alltid presis, til treninger, kamper og andre avtaler. Skal vi starte å trene kl. 19.00, skal man stå klar på banen klokka sju presis, ferdig skiftet til å trene. Kom noen minutter før start. Skal man snakke, tulle, leke, knyte sko, pumpe ball osv, skal det gjøres unna før treningsstart. Trenger man 15 minutter på å få på seg to fotballsko, må man komme senest et kvarter før start. Den som kommer for sent, forstyrrer treningen for de andre.
  • Vi skal alltid varme opp før vi begynner å trene. Være i bevegelse hele tida, og mest mulig oppvarming med ball. Det er dere spillere som vil få oppgaven med å lede oppvarmingsøvelsene.
  • Alle skal bli sett. Når du er på trening, skal du oppleve at både trener og medspillere legger merke til deg. Vi starter alltid med at alle skal håndhilse på alle når vi kommer på trening, det vil si håndhilse på både medspillere og trenere.
  • Dårlig språkbruk er forbudt. Man skal aldri si noe negativt til eller om lagkameratene, verken på banen eller utenfor. Vi skal snakke positivt og løfte hverandre opp.  Ingen er bedre enn andre, ingen er mer verdt enn andre. Vi trenger alle på laget, og det er vår oppgave å gjøre lagkameratene våre gode. Hvis noen tror de er verdensmestere og har lov til å rakke ned på andre spillere, er det bare å pakke sammen og gå hjem.
  • På treningene er det treneren som snakker. Alle andre tier stille, konsentrerer seg om seg selv og om å gjøre øvelser og spill på best mulig måte. Skal vi si noe, er det for å gi positive beskjeder, oppmuntre hverandre og for å få spillet til å gli lettere.