Kontaktinfo

Trener Terje Hasle, mobilnr. 40407552. Trening på Haugerudbanen kl 19.30-21.00 hver tirsdag og torsdag.