Årsmøte i Haugerud Fotball 2018: Engaland, FairPlay og millionomsetning

Engaland ble en fotballfest. Ingen bøter for disiplinærsaker i 2018. Omsetningen i fotballgruppa passerte én million for første gang. Dette var noe av det som fotballstyret la fram for årsmøtet i Haugerud Fotball den 26. mars. Tre nye styremedlemmer ble innvalgt, bl.a. Stian Melheim (til høyre på ingressbildet) som får ansvar for sportslig utvikling.

–  Med opp mot 500 til stede, knallvær og et flott opplegg fra Vålerengas side ble England den fotballfesten vi drømte om. Det aller største som skjedde i 2018 var likevel forslaget som ble lagt fram for bystyret om nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud i ikke altfor fjern framtid. Vi satser på 2023, sa Dag Endal, styreleder i Haugerud Fotball da han la fram styrets årsmelding 2018 for årsmøtet.

Når det gjeldt seriespill, var 2018 et år på det jevne. Et bra 2003-lag, utskifting av A-lagstroppen, fin innsats fra forholdsvis nye jentelag og oppstart av G2012 og J2011 var noe av det som styret hadde notert på pluss-sida i 2018. Mindre hyggelig var at flere av tenåringslagene gikk i oppløsning etter at sesongen var over. – Vi har bare i begrenset grad klart å gi et nytt tilbud til dem som ble stående uten fotballtilbud, måtte HIF-lederen innrømme.

Hele klubben og hele lokalsamfunnet vant en stor seier da Planprogram Trosterud Haugerud ble oversendt til politisk behandling i bystyret på slutten av året. – Forslaget bygger i stor grad på det innspillet som vi i Innbyggerinitiativet la fram. Dette kan gi raskere oppstart, kortere byggetid og ingen nedetid på hall og skoler. Fotballen får et avbrekk med trening på Tveita og Lille Wembley i en del av byggeperioden. Til gjengjeld får vi både en ny 11er og 9er når hele anlegget står ferdig. Forhåpentlig til skolestart i 2023. sa Endal.  Bildet til høyre er en skisse over omtrent hvordan området kan bli.

Årsmøtet innebar fornyelse i fotballstyret. Tre nye styremedlemmer ble innvalg; Naside Calimli, Blen Abraham og Stian Melheim. Stian får som spesialoppgave å styrke den sportslige utviklingen i Haugerud Fotball, sammen med styret, trenerkoordinator og trenerne. Haugerud Fotball skal være en breddeklubb, men det er like viktig å gi spillere et bedre treningstilbud og å gi trenerne økt kompetanse.

Anita Myhre ble takket for et mangeårig og meget aktivt engasjement i fotballstyret. – Anita er en ildsjel som stiller opp, alltid og for alle, sa styrelederen. Følgende ble gjenvalgt til fotballstyret: Dag Endal (leder), Espen Frøvik (sekretær), Toril Todal-Støback (kasserer og materialforvalter), Geir Ivar Myhre og Bernt Holøien (ansvarlige for Haugerudbanen).

Da kasserer Toril Todal-Støback la fram årsregnskapet for 2018, hadde en hyggelig nyhet til årsmøtet. Det vil si, to hyggelige nyheter: Fotballgruppa passerte i 2018 én million i omsetning for første gang, og 2018-regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 151.000 kroner. Den viktigste forklaringen var at medlemsøkningen i 2017 ga større uttelling i offentlige tilskudd en budsjettert.

Her kan du laste ned:

Protokoll fra årsmøte 2019 Haugerud Fotball

Årsmelding Haugerud Fotball 2018

Regnskap 2018 Haugerud Fotball