Årsmøte i Haugerud Fotball: Hyggelige tall – men også store utfordringer

Det er årsmøtetid. 19. mars var det Haugerud Fotball sin tur. I sin rapport til årsmøtet kunne fotballstyret både legge fram hyggelig tall for aktiviteten og utfordringer med å skaffe frivillige til den økende aktiviteten. Det sittende styret ble gjenvalgt.

Fotballgruppa er den desidert største underavdelingen i Haugerud IF, og både antall medlemmer og lag i seriespill var på rekordnivå i 2017. Ved opptelling ved nyttår kunne styret rapportere om 366 medlemmer. Dette var en økning på 16 prosent fra forrige årsskifte da medlemstallet var 314. Antall lag i seriespill var også høyt; 19 lag i 2017.

– Dette er hyggelige tall, men det blir krevende å øke ytterligere, sa styreleder Dag Endal da han la fram årsmeldingen for de frammøtte. – Vi ønsker alltid å få flere i aktivitet, og fotball er et veldig populært tilbud. Vi har pågang fra nye spillere hele året. Men pågangen av frivillige som kan ta oppdrag som trenere og ledere er ikke like stor. Vi jobber hele året med å skaffe nye, for det er alltid litt sirkulasjon, og dessuten starter vi nye lag.

Frivilligheten og mangel på vilje til å stille opp ble et tema i mange av innleggene på møtet. “Vi må stille krav til foreldrene. Jeg kan ikke la dem tro at jeg skal være barnevakt for dem”, var et av utsagnene som kom fram. Flere av lagene i Haugerud Fotball har måttet ha ventelister det siste året fordi foreldrene ringer og vil ha med sine barn, men er ikke villige til å yte en innsats selv.

Et ekstra hyggelig innslag på dette årsmøtet var en gruppe G2005-spillere som ikke bare fulgte ivrig med på diskusjonene, men som også tok ordet flere ganger underveis og fortalte om saker de var opptatt av. Bra, gutter!

Haugerud Fotball nådde nesten millionen i omsetning i 2017. Omlag en halvpart av inntektene kommer fra spillerne, mens fotballstyret skaffer den andre halvparten gjennom offentlig støtte osv. – Jeg bruker å forklare det slik når folk sier det er dyrt å være med på fotballen: Spillerne betaler bare en tredel av det som det koster å være med. Den andre tredelen betaler det offentlige, og den siste tredelen “betaler” vi som er frivillige trenere og ledere fordi vi gjør innsatsen vår gratis, sa Dag Endal i sin gjennomgang av årsmeldingen.

Les dokumentene som ble brukt på møtet her:
Årsmelding Haugerud Fotball 2017
Regnskap 2017 Haugerud Fotball
Bildeserie om 2017-sesongen
Bildeserie om 2018-sesongen

Det sittende styret ble gjenvalgt. På bildet nedenfor ser vi fra venstre Dag Endal (leder), Anita Myhre, Bernt Holøien (baneansvarlig), Toril Todal-Støback (kasserer og materialforvalter), Geir Ivar Myhre og Espen Frøvik (sekretær).

En spesiell takk til Toril og Anita som sørget for en stor og fristende bunke med vafler!