Årsmøte og trenerforum i Fotballgruppa 23. mars

Det er snart tid for årsmøter igjen, også for Haugerud Fotball. Dette skal skje den 23. mars. Først et trenerforum og siden det formelle årsmøtet. Hold av datoen!

Fotballstyret innkaller med dette til årsmøte og trenerforum for Haugerud Fotball.

Dato: 23. mars

Sted: Klubbhuset

Tid: Trenerforum fra kl. 18.00 og årsmøte fra kl. 20.00

Årets trenerforum har fokus på FairPlay.
Vi får fint besøk fra Oslo Fotballkrets og FairPlay-komiteen der; Einar Eriksen som vi kjenner fra før og Resa Hauge som er dommer. De skal snakke om “Hvordan kan Haugerud Fotball bli en mønsterklubb for FairPlay?”
Alle er velkomne til kaffe og vafler fra kl. 18.00.

Her kan du laste ned innkalling til årsmøtet 2017.

Årsmelding Haugerud Fotball 2016

Regnskap 2016 for Haugerud Fotball

Utviklingsplanen 2017 for Haugerud IF

Årsmøtesak 8 Budsjett for 2017

Forslag til saksliste:

 1. Godkjennelse av innkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av møtesekretær.
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 5. Årsberetning 2016.
 6. Regnskap 2016.
 7. Utviklingsplanen for Haugerud IF
 8. Fotballgruppa 2017 (orientering om planer)
 9. Innkomne saker (ingen)
 10. Valg av nytt styre for Fotballgruppa.
 11. Avslutning

Om noen ønsker saker behandlet på årsmøtet, må disse være meldt inn seinest to uker før møtet, dvs. seinest 6. mars. Send til styreleder Dag Endal: dagend@online.no

trenerforum-alle-1200p