Bli med på kurs for klubbene i Alna: Grasrottrener 1 og 2

Nå kjører vi i Haugerud Fotball egne trenerkurs sammen med fem andre klubber her langs Furusetbanen. Vi følger Fotballforbundets opplegg for Grasrottreneren; i alt fire kurs. To helger i høst, de to siste på nyåret.

Dette er tilbudet høsten 2018:

  • Kurs 1 Barnefotball blir 13. og 14. oktober på Furuset IFs bane ved IKEA.  
  • Kurs 2 som har tittel «Flest mulig med kvalitet» blir holdt på Haugerudbanen 10. og 11. november.

Kursene blir normalt holdt over fire eller fem kvelder. Vi har valgt å komprimere slik at man kan gjøre unna et helt kurs på én helg. Kanskje kan dette være lettere å få til enn å bruke flere kvelder enn man alt gjør som trener.

Alle bør begynne på kurs 1, selv om det heter «Barnefotball». Kurset inneholder masse som kan brukes på lag i alle aldersklasser. Skal man få godkjent lisens som Grasrottrener, må man ha alle fire kursene uansett.

Hver kursøkt er på cirka fire timer. Først en teoridel, resten foregår på banen. Praktiske treningsøvelser og diskusjoner om disse. Øvelsesmomenter. Hvordan kan øvelser gjøres best mulig? Hvordan tilpasse for ulike ferdighetsnivåer? Hvordan unngå ventetid? Hvordan forberede seg for å sikre effektiv bruk av treningstid?

Siden det blir både formiddags- og ettermiddagsøkter, byr vi på lunsj midt på dagen og forfriskninger underveis.

Vi bruker samme opplegg som fotballkretsens kurs, og kretsen stiller med dyktige instruktører. Grasrottrenerkurs nr. 3 og 4 kommer på nyåret. Deltakerne får kursbevis. Etter det fjerde kurset får man NFF-diplom og lisensmerke som Grasrottrener.

Her kan du lese mer om hva Grasrottrenerkursene inneholder.

Vi er seks klubber langs Furusetbanen som er sammen om disse kursene; Ellingsrud, Furuset, Lindeberg, Haugerud, Tveita og Teisen. Vi deler på kostnadene, og kursene blir gratis for alle deltakere. Vi prioriterer deltakere fra våre egne klubber.

Påmelding(først til mølla) til Dag Endal, Haugerud Fotball: dagend@online.no Oppgi navn på deltaker, alder, rolle i klubben, mobilnummer og e-postadresse.

Blir det for stor pågang, prøver vi å sikre en viss fordeling mellom de seks klubbene og evt. lage flere kurs.