Faktura på fotballavgiften 2019

Alle skulle nå ha fått faktura på kontingent og fotballavgiften for 2019. Dette er den inntekten som vi bruker til å betale for alle aktivitetene i klubben; utstyr, påmelding til serie og cup, dommere, Haugerudbanen, vinteråpen bane osv. Takk til dere som betaler raskt slik at vi har penger å lage aktivitet for.

De fleste vil få fakturaen pr. e-post. Sjekk evt. i spamfilter eller rotemappe. OBS: Bruk kid-nummer når dere betaler. Da kommer pengene inn på kontoen til riktig spiller. Uten kid-nummer vet vi ikke hvem det blir betalt for, og det blir mye detektivarbeid for både oss og dere. Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp. Meld fra om du ikke skal spille fotball lenger.

Fotballavgiften er hos oss lavere enn i de fleste andre klubber; kr. 1.650 for de yngste og økende opp til 2.150 for seniorer.

Når vi kan holde så lave avgifter, er det fordi trenere og ledere i klubben gjør sin innsats frivillig og ubetalt. I tillegg skaffer fotballstyret store inntekter gjennom offentlig støtte osv. Det er faktisk slik at en spiller i Haugerud Fotball betaler bare en tredel av hva det koster å ha spilleren i aktivitet. Den andre tredelen dekkes av offentlig støtte og den siste tredelen av gratisinnsatsen som trenere og ledere gjør.

Vi håper spillere og foresatte setter pris på dette gode opplegget fra klubben og at dere kvitterer det ut ved å betale avgiften raskt.

Om du ikke får faktura eller ikke finner den, gi beskjed til toril@stoback.net, så får dere tilsendt ny.

Vi antar at det også er noen som har sluttet å spille og dermed ikke skulle hatt faktura. Det betyr at vi ikke har fått beskjed om å stryke spilleren. Beklager bryderiet, men vi ber om at slike beskjeder om stryking av spillere blir sendt til toril@stoback.net

Hilsen fra
Styret i Haugerud Fotball