Faktura på fotballavgiften 2020

Alle spillere skal nå ha fått faktura på medlemskontingenten og fotballavgiften for 2020. Dette er den inntekten som vi bruker til å betale for alle aktivitetene i klubben; utstyr, påmelding til serie og cup, dommere, Haugerudbanen, vinteråpen bane osv. Takk til dere som betaler raskt slik at vi har penger å lage aktivitet for.

De fleste vil få fakturaen pr. e-post. Sjekk evt. i spamfilter eller rotemappe. OBS, viktig, viktig: Bruk kid-nummer når dere betaler. Da kommer pengene inn på kontoen til riktig spiller. Uten kid-nummer vet vi ikke hvem det blir betalt for, og det blir mye detektivarbeid for både oss og dere. Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp. Har du sluttet å spille hos oss, sender du melding til tometost@outlook.com slik at vi kan få rettet opp i registeret. Vi stryker ikke noen uten at de selv gir beskjed, helst direkte til denne e-posten eller via trener/lagleder.

Vi håper dere setter pris på at fotballavgiften i Haugerud IF er lavere enn i de fleste andre klubber; fra kr. 1.650 for de yngste og økende opp til 2.150 for seniorer. Vi har dessuten fått penger fra Oslo idrettskrets slik at vi kan gi stipend til å betale avgiften for dem som har betalingsproblemer. Send en e-post til dag.endal@gmail.com og forklar hvilken spiller det gjelder, så ordner vi opp på en ubyråkratisk måte.

Når vi kan holde så lave avgifter, er det fordi trenere og ledere i klubben gjør sin innsats frivillig og ubetalt. I tillegg skaffer fotballstyret store inntekter gjennom å søke om offentlig støtte osv. Det er faktisk slik at en spiller i Haugerud Fotball betaler bare en tredel av hva det koster å ha spilleren i aktivitet. Den andre tredelen dekkes av offentlig støtte og den siste tredelen av gratisinnsatsen som trenere og ledere gjør.

Vi håper spillere og foresatte setter pris på dette gode opplegget fra klubben og at dere kvitterer det ut ved å betale avgiften raskt.

Om du ikke får faktura eller ikke finner den, gi beskjed til tometost@outlook.com så får dere tilsendt ny.

Vi antar at det også er noen som har sluttet å spille og dermed ikke skulle hatt faktura. Det betyr at vi ikke har fått beskjed om å stryke spilleren. Beklager bryderiet, vennligst send oss beskjed.

Hilsen fra
Styret i Haugerud Fotball