HIF planlegger for vekst og utvikling

Alvorlige ansikter på bildet, men engasjement ble stort da deltakerne ble invitert til å diskutere hvordan Haugerud IF skal vokse, både i størrelse og kvalitet, fram til 2020. Klubben gjennomførte torsdag sitt fjerde framtidsverksted.

Haugerud IF fyller 50 år i 2020. Klubbens årsmøte i mars 2016 vedtok nye visjoner, nytt verdigrunnlag og mål for vekst og utvikling fram til 2020. Torsdag 5. januar var hele klubben samlet igjen for å diskutere hvordan hver gruppe kan bidra til å nå klubbens felles mål. Dette var nummer fire i rekken av framtidsverksteder som HIF har hatt.

dsc_0004Klubbens leder Dag Endal innledet med å summere opp status for Haugerud IF ved inngangen til et nytt arbeidsår. Han kunne melde om en pen medlemsvekst, fra 745 ved starten av året til 885 ved opptelling 31. desember. – Min konklusjon er at 2016 ble et veldig godt år, både for klubben og for nærmiljøet. Det har skjedd mye positivt på Trosterud/Haugerud i året som gikk, og dette har gitt klubben medvind i arbeidet. Samtidig har HIF vært en viktig bidragsyter til det som har skjedd i lokalmiljøet. En vinn-vinn-situasjon.

Gerd Husaas fra Oslo Idrettskrets ledet framtidsverkstedet også denne gangen. Alle grupper og prosjekter i klubben fikk seg presentert de vedtatte målene for vekst og utvikling mot 2020, slik årsmøtet 2016 vedtok dem. Så ble det jobbet i smågrupper i alle kroker på Trosterudvillaen med å definere hvordan de respektive gruppene kan bidra til å nå de felles målene. Hva kan f.eks. Badminton, Åpen hall, Capoeira gjøre for å verve flere medlemmer, utvide aktivitetstilbudet, skaffe flere frivillige osv?

Alle gruppene valgte å være veldig realistiske i sine mål og planer, både i beskrivelse av dagens situasjon og ved å velge tiltak som faktisk lar seg gjennomføre. Men da planene ble presentert i plenum og lagt oppå hverandre, var det ikke tvil om at klubben har ambisiøse planer om å nå det overordnede målet som er vedtatt: “Gjennom økt engasjement hos innbyggerne på Haugerud/Trosterud vil vi videreutvikle idrettsanleggene, tilby flere aktiviteter og øke medlemstallet til 1.200 innen 2020”. Status for medlemstall ved inngangen til 2016 var altså 745.

Nå skal hvert gruppestyre behandle sine egne planer, og til sammen skal dette bli et dokument som blir lagt fram for årsmøtet i klubben 30. mars.

Bildene nedenfor viser noen av deltakerne i aksjon.