Prøvespilling og overganger

Hver høst er det spørsmål om prøvetrening og noen overganger, både fra og til Haugerud Fotball. Det er klare regler for slikt, regler som som skal skape trygghet og forutsigbarhet for både spillere og klubber. I Haugerud Fotball skal vi ha orden i sakene våre. Vi skal følge disse overgangsreglene fra Fotballforbundet til punkt og prikke! Vi ”fisker ”ikke spillere fra andre lag, men vi tar godt i mot dem som vil spille hos oss. Hvis noen av våre spillere vil prøve seg i andre klubber, skal vi bidra til at dette foregår på en ordentlig måte.

Her er en kort orientering om hvordan ting skal foregå:

Prøvetrening hos andre klubber

Dette betyr at en spiller besøker et annet lag og får prøve å trene med dem, for å se om man passer inn og om en annen klubb er slik man tror. I Håndboka 2014 fra Oslo Fotballkrets står det at ”Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta i trening med annen klubb”. Dette gjelder også om man skal spille privatkamper for en annen klubb. 

I Haugerud Fotball har vi disse rutinene:

Spiller som har ønske om å prøvetrene med annen klubb, skal først varsle trener/lagleder og snakke med disse om saken. Dette gir oss en anledning til å rette opp ting som kanskje ikke er bra nok, og som gjør at en spiller vil forlate Haugerud IF.  Det er også rett og rimelig at trenere som kanskje har fulgt opp en spiller både fire og fem og seks år, får sjansen til en ordentlig prat med vedkommende før et eventuelt klubbskifte 

Etter en slik samtale gir trener/lagleder grønt lys til fotballgruppas leder, Dag Endal. Han lager et brev fra Haugerud IF Fotball som sier at det er ok at spiller NN prøvetrener med klubb XX. Brevet adresseres til den nye klubben. Noen ganger blir brevet sendt direkte til en oppgitt trener/lagleder, andre ganger tar spilleren med seg en utskrift sjøl. Dette avtales for hvert enkelt tilfelle. 

Om en spiller kontakter styreleder direkte og ber om bekreftelse, blir spilleren bedt om å snakke med lagleder/trener først, og så komme tilbake når lagleder/trener bekrefter at samtalen er gjennomført. 

Prøvetrening hos oss

Dersom en spiller kontakter et av våre lag og ønsker å prøvetrene, gjelder samme regel: Spilleren skal kunne vise fram en bekreftelse fra det gamle laget sitt, enten underskrevet av klubben eller lagleder/trener for laget.

Hvis ikke, må hun/han ta med seg et slikt brev neste gang det skal trenes. Det kan også være ryddig at vi sender en sms umiddelbart til den andre klubben og varsler at vi har fått henvendelse fra spiller NN. Da kan vi i hvert fall ikke beskyldes etterpå for at vi ”fisker” eller ikke følger reglene.

Overgang mellom klubber

Hvis en spiller har bestemt seg for å bytte klubb, skal overgangsreglene følges. Er det en spiller som skal flytte fra en annen klubb til Haugerud IF, er det vi som har ansvaret for papirarbeidet som må gjøres. Og motsatt; skal en av våre spillere over til en annen klubb, er det den nye klubben som må ordne papirer og formaliteter

Prosedyren er slik: Spilleren må fylle ut et ”samtykkeskjema”, dvs bekrefte skriftlig at hun/han vil bytte klubb. Er man under 18 år, skal skjemaet også underskrives av en foresatt.

Samtykkeskjemaet får man fra den nye klubben. Om man skal begynne i Haugerud IF, kan skjemaet lastes ned her.

Når skjemaet er utfylt, skal det sendes/gis til styreleder Dag Endal i Haugerud Fotball. E-post: dagend@online.no eller postadresse Stjernemyrvn. 24, 0673 Oslo.

HIF/Styreleder legger skjemaet inn i FIKS; Fotballforbundets register. Da blir søknaden om overgang sendt automatisk til spillerens gamle klubb. Hvis spilleren har gjort opp for seg i tidligere klubb (betalt alle avgifter og levert tilbake utstyr som er lånt), blir søknaden om overgang godkjent i løpet av få dager. Da får vi i Haugerud IF melding om å betale overgangsgebyret.  Gebyret er på 600 kroner for spillere over 15 år, 400 kroner fra 13-15 år og 100 kroner for yngre spillere.

Når gebyret er betalt, er overgangen i orden. Spilleren blir automatisk flyttet over til Haugerud IF i FIKS; og vi melder vedkommende inn i klubben som medlem.

Her er lenke til Overgangsreglementet og Fotballforbundets hjemmesider om overganger.

Varsling før man starter overgangssak

Reglene er også strenge for hvordan man kan starte en overgangssak. Spillerens gamle klubb skal umiddelbart få vite det dersom man begynner å snakke om en overgang. Dette gjelder enten det er spilleren selv eller den nye klubben som starter saken. I overgangsreglementet står det slik, §4.1:

”Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måtesende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt”.