Målsetningsplan

Målsetninger er viktig slik at spilleren har noe å strekke seg etter og bli en bedre spiller. Målsetninger skal være ambisiøse, men oppnåelige. Det er viktig at målsetninger er så spesifikke som overhodet mulig slik at det blir enkelt for spilleren å forholde seg til. Det er viktig at spilleren selv er med på å utarbeide målene slik at man får eierskap til målsetningene sine. Under ser du et eksempel på hvordan en målsetningsplan kan se ut, man kan har flere mål og ulik grad på når man skal nå målene og hvilke delmål som skal nås. Dette gjøres i samarbeid med trenerapparatet.