Ungdomsfotball (13-19 år)

Overgangen fra barnefotballen og over til ungdomsfotballen er en kritisk fase for utøverne. Erfaringsmessig vil ungdommene få nye interesser og mer skolearbeid, med andre ord økes totalbelastningen for ungdommene. Totalbelastningen er viktig å ha i fokus i denne alderen, og det må være et økt fokus på belastningsstyring og skadeforebyggende arbeid i treningshverdagen.

Fotballaktiviteten skal preges av å være tilrettelagt for fotballglede, og hensiktsmessig utvikling av alle spillere uansett ferdighetsnivå. Det skal legges til rette for at alle barn og unge får et fotballtilbud som er tilpasset ferdigheter, treningsvilje og ambisjoner. Det skal legges til rette for at de som ønsker å satse på fotball har et godt nok tilbud i Haugerud IF Fotball, så vel som de som kun ønsker å spille for gøy.

Prinsipper for ungdomsfotballen

 • Alle lag og årganger skal være mestringsfokuserte (spillere, trenere og foreldre)
 • Trenere oppfordres til å ta eksterne kurs i regi av krets og forbund
 • Legge til rette for at spillere kan bli dommere og/eller trenere
 • Ha tilbud som favner alle, uavhengig av ambisjonsnivå
 • Utøverne opplever utvikling av individuelle ferdigheter gjennom en differensiert treningshverdag tilpasset spillernes alder, fysiske forutsetninger og ønsker
 • Haugerud IF er en god utviklingsarena for de spillerne som har forutsetninger og ønske om å satse mot toppfotballen
 • Spillerne ser verdien av lagspill, gjennom utvikling av samspill og det sosiale fellesskapet på eget lag
 • Aldri mindre enn to trenere på hver trening for alle lag
 • Alle trenere i ungdomsfotballen skal delta på trenerforum
 • Alle kan og praktiserer holdningene vi i Haugerud IF har inn mot:

– Dommere
– Motspillere
– Medspillere
– Disiplin (oppmøte, kommunikasjon og treningstøy)

Målsetninger for HIF-treneren i ungdomsfotballen

 • Jobbe mest mulig i øvelser som inneholder medspill/motspill. Fotballfunksjonalitet i treningshverdagen.
 • Spill på større flater for å tilnærme seg kampsituasjon og de taktiske læringsmomentene
 • Aktivt jobbe med skadeforebyggende tiltak. (Intensitets- og belastningsstyring)
 • Motivere til at spillerne trener på individuelle utviklingsmål utenom organisert trening
 • Kortbanespill og høyintensitetsøvelser med ball benyttes som kondisjonstrening